Забавление

Официални правила на Фейсбук игра: На фона на Любовта

09 Feb 2019

1.1. Играта „На фона на любовта” („Играта“) се организира и провежда от София Саут Ринг Мол ЕАД, ЕИК 200114696, адрес, София, България, Околовръстен път 214, София Ринг Мол – офис управление. Представлявано от Димитриос Папулис – Изпълнителен директор

1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на София Саут Ринг Мол ЕАД https://www.facebook.com/SofiaRingMall.Official и на интернет страницата www.sofiaring.bg

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.

Раздел 2. Територия и период на промоцията

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, София, бул. Околовръстен път 214, Търговски център София Ринг Мол. Периодът на играта е от 09.02.2019 г. до 20:00 часа на 13.02.2019 г.

Раздел 3. Механизъм на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

3.1. Всеки потребител на социалната мрежа Фейсбук има правото да участва в играта на София Саут Ринг Мол ЕАД.

3.2. За да се включи в играта, потребителят трябва да посети Sofia Ring Mall, да се снима на фона на една от двете фотостени, разположени на ниво 0, и да публикува снимката като коментар под специалния пост-игра на Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall в рамките на посочения краен срок за участие. Коментари, несъдържащи снимка на фона на една от двете фотостени или качени на друго място във Фейсбук страницата на Sofia Ring Mall, според правилата няма да се зачитат за валидно участие в Играта. Всеки участник, регистрирал валидно участие в Играта, участва в жребий за спечелването на 1 награда.

3.3. Участието в промоцията не е обвързано с покупка.

3.4. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип след 20:00 часа на 13.02.2019 г. и ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на София Ринг Мол.

3.5. Наградите в Играта са:

- 3 броя ваучери за безплатна вечеря на 14.02.2019г. – по един за всеки един от ресторантите на Sofia Ring Mall по-долу:

Edo Sushi

Roma Bene

Crystal Burger

Ваучерите са на стойност 100 лева всеки.

3.6. Победителите трябва да вземат наградите си от бюро „Информация” в София Ринг Мол срещу представяне на лична карта след обявяването им на фейсбук страницата на София Ринг Мол. Наградите не могат да се разменят срещу паричната им равностойност.

Раздел 4. Критерии за участие в промоцията

4.1. За валидно участие се счита всеки коментар под поста с играта, съдържащ снимка на участниците на фона на една от двете фотостени в Sofia Ring Mall, публикуван в рамките на посочения краен срок за участие.

4.2. В промоцията не могат да участват служители на София Саут Ринг Мол ЕАД, служители в магазините в София Саут Ринг Мол ЕАД, както и техните семейства.

ДРУГИ:

1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на София Ринг Мол разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

Обратно към новини