Забавление

Общи условия на играта Спечели уикенд на сърф клуб Керос

02 Aug 2017

1.1. Играта “Спечели уикенд на сърф клуб Керос” („Играта“) се организира и провежда от София Дипартмънт Сторс ООД, ЕИК 202991772, опериращ под търговска марка notosgalleries, магазин на територията на София Ринг Мол,

1.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на София Дипартмънт Сторс ООД https://www.facebook.com/notosgalleriesBulgaria/  и на интернет страницата http://notosgalleries.bg/

1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.

Раздел 2. Територия и период на промоцията

2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Периодът на играта е от 02.08.2017 до 23:59 часа на 31.08.2017 г.

Раздел 3. Механизъм на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

3.1. Всеки клиент на София Дипартмънт Сторс ООД има правото да участва в играта.

3.2. За да се включи в играта, клиентът трябва да посети на място магазин notosgalleries в Sofia Ring Mall, да пазарува стоки на стойност минимум 100 лева от магазина и да участва с дубликат на касовата си бележка в предвидените за целта урни на всяка каса. Касови бележки, които не отговарят на горното условие и не съдържат име и телефонен номер на клиента, според правилата няма да се зачитат за валидно участие в Играта. Всеки участник, регистрирал валидно участие в Играта, участва в жребий за спечелването на 1 награда.

3.3. Един участник има право да участва неопределен брой пъти в Играта.

3.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

3.5. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип на 1.09.2017, и получава, наградата описана в точка 3.6. на настоящите Общи условия. Имената на печелившия ще бъдат обявени във Фейсбук страниците на София Дипартмънт Сторс и София Ринг Мол.

3.6. Наградите в Играта са осигурени от София Саут Ринг Мол ЕАД и са както следва:

–  Уикенд за двама в сърф клуб Керос, о-в Лимнос, Гърция

– Покриване на разходите за феробот до дестинацията;

– Уроци по сърф за уикенда;

3.7. Наградата трябва да бъде получена лично, срещу представяне на лична карта в 7-дневен срок от обявяването им на фейсбук страницата на София Дипартмънт Сторс и София Ринг Мол.

Раздел 4. Критерии за участие в промоцията

4.1. За валидно участие се счита касова бележка с покупки на стойност минимум 100 лв от магазин notosgalleries, Sofia Ring Mall с ясно написани имена и телефонен номер, в рамките на посочения краен срок за участие.

4.2. В промоцията могат да участват служители на София Дипартмънт Сторс ООД и София Саут Ринг Мол ЕАД, служители в магазините в София Саут Ринг Мол ЕАД, както и техните семейства.

ДРУГИ:

1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на София Дипартмънт Сторс ООД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.

3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Обратно към новини